اموزش ثبت نام اصلی

مدارک مورد نیاز ثبت نام

1-عکس پرسنلی

2-اطلاعات شناسنامه ای

3-کارت ملی

4-صفحات شناسنامه

5-کارت پایان خدمت

6-اجاره نامه محل سکونت

نکته:بعد از پرداخت حق عضویت لطفا رسید ان را تحویل تعاونی بدهید 

نکته مهم:لطفا فرم رضایت نامه را در مرحله اخر دانلود و پر کنید سپس چاپ کنید و تحویل تعاونی بدهید.