پیش ثبت نام

مدارک مورد نیاز ثبت نام:

1-اطلاعات شناسنامه ای

2-ایمیل معتبر

3-مدارک(کارت ایثارگر،معرفی نامه بنیاد شهید…)

4-قبض برق یا اب یا گاز

نکته مهم:  رمز عبور دلخواه خود را به یاد داشته باشید.

نکته مهم:تمامی اطلاعات خواسته شده را طبق اطلاعات شناسنامه وارد کنید.

نکته مهم:لطفا ثبت نام خود را با مرورگر گوگل کروم انجام دهید