تعاونی مسکن ایثارگران یاران مالک اشتر سنندج

شرکت تعاوني مسکن یاران مالک اشتر کردستان ( ایثارگران و رزمندگان) در تاریخ 1400/11/25 به شماره ثبت 12744 فعالیت خود را شروع نمود و در حال حاضر با تعداد 200 نفر عضو فعالیت رو به رشد خود را ادامه می دهد .
فعالیتهای تعاونی مسکن یاران مالک اشتر کردستان در بخش های زیر عنوان نمود :
الف ) فعالیت در خصوص تامین مسکن ایثارگران و رزمندگان که شامل ساخت و ساز پروژه های مسکونی و تحویل زمین بوده
ب ) فعالیت در خصوص ارزش افزوده سهام اعضاء

جهت ورود به پروفایل کلیک کنید

 

آخرین اخبار