ثبت نام با موفقعیت انجام شد

رسید پیش ثبت نام

ثبت نام با موفقیت انجام شد

 

مراحل انجام کار :
  1. لطفا برگه ثبت نام را چاپ و به تعاونی مراجعه کنید. 
  2. لطفا رمز دلخواه خود را به یاد داشته باشید .
  3. بعد از تایید توسط تعاونی از قسمت ورود وارد پروفایل خود بشوید سپس عضویت خود را تکمیل کنید و حق عضویت را پرداخت و رسید ان را تحویل تعاونی دهید.
  4. برای پرداخت اقساط خود میتوانید با وارد شدن به پروفایل اقساط خود را پرداخت کنید
  5. برای تایید ثبت نام خودکار باید 12 الی 24 ساعت صبر کنید.

ممراحل پرداخت حق عضویت:

به ادرس isaarkordestan.com مراجعه کنید

مرحله اول: به قسمت ورود سایت از کادر سمت راست مراجعه کنید

مرحله دوم :با کد ملی  و رمز عبور دلخواه وارد پروفایل خود شود 

مرحله سوم: سپس روی لینک تکمیل ثبت نام کلیک کنید و بعد از پرداخت و تکمیل ثبت نام خود رسید را تحویل تعاونی دهید.