بیانیه سرپرست کل جامعه ایثارگران استان کردستان در حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران

بیانیه سرپرست کل جامعه ایثارگران استان کردستان در حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران
1401-11-09
384 بازدید

یک بار دیگر کینه و شرارت دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با ادعای کذایی مبارزه با تروریسم از سوی دشمنان قسم خورده، خود را نمایان نمود و نهاد انقلابی و عزیز سپاه پاسداران را از سر استیصال و پشتیبانی از اغتشاشات اخیر در ایران مورد هدف قرار داد. از عجایب روزگار این است که […]

یک بار دیگر کینه و شرارت دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با ادعای کذایی مبارزه با تروریسم از سوی دشمنان قسم خورده، خود را نمایان نمود و نهاد انقلابی و عزیز سپاه پاسداران را از سر استیصال و پشتیبانی از اغتشاشات اخیر در ایران مورد هدف قرار داد.
از عجایب روزگار این است که پرورش دهندگان و پشتیبانان واقعی گروه تروریستی داعش و سایر گروه های تروریستی در سطح دنیا، بویژه منطقه خاورمیانه و غرب آسیا، تصویب می کنند و نهاد نظامی و ارزشی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را که کارنامه روشن و درخشانی در راه خدمت به این مرزو بوم و مبارزه با تروریسم دارد، بعنوان تروریسم معرفی می کنند.

اروپائیان که به فرمان مستقیم آمریکا خود را به جهالت و نادانی زده اند خیلی زود فراموش نمودند که فرمانده شهید مبارزه با تروریسم( سردار حاج قاسم سلیمانی) به صراحت اعلام نمودند، تا چهار ماه دیگر پایان دولت خود خوانده داعش را به دنیا اعلام خواهیم نمود و اتفاقا همین مهم زودتر از موعد تعیین شده محقق شد.
بدون تردید پیشنهاد،قراردادن نام سپاه پاسداران در فهرست ساختگی و ریاکارانه پارلمان اروپا بعنوان گروه تروریسی ناشی از تسلیم و تبعیت کورکورانه از سیاست های خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه انقلاب اسلامی ایران و نشان از وابستگی و سرسپردگی اروپا به آنهاست.

جامعه ایثار گران استان کردستان ضمن محکوم نمودن این حرکت مذبوحانه پارلمان اروپا، دست در دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام می نماید که، این حرکت نه تنها خللی در روند مبارزه با تروریسم آمریکایی،اروپایی و صهیونیست جهانی توسط این نهاد مقدس برخواسته از بطن انقلاب اسلامی وارد نمی کند، بلکه مصصم تر از گذشته در مسیر این مبارزه و خدمت به این مرز و بوم حرکت خواهد نمود و البته ملت ها و دولت های تحت ستم در سطح منطقه و دنیا به خوبی می دانند که در بیانیه پارلمان اروپا به صورت آشکار جای تروریسم واقعی با مبارز واقعی علیه تروریسم عوض شده است و این حرکت ددمنشانه از روی استیصال و فریبکاری است.