اموزش ثبت نام اصلی

مدارک مورد نیاز ثبت نام

1-عکس پرسنلی

2-اطلاعات شناسنامه ای

نکته:بعد از پرداخت حق عضویت لطفا رسید ان را تحویل تعاونی بدهید 

نکته مهم:لطفا فرم رضایت نامه را در مرحله اخر دانلود و پر کنید.

نکته مهم: لطفا شرایط زیر را مطالعه فرمایید

شرایط متقاضیان
متقاضی و افراد تحت سرپرستی ، فاقد زمين مسكوني يا واحد مسكوني ( از 01/01/1384 به بعد ) بوده و از تاريخ 22/11/1357 از هيچ يك از امكانات نهادهاي عمومي غيردولتي مربوط به تأمين مسكن شامل زمين، واحد مسكوني و يا تسهيلات يارانه‌اي خريد و يا ساخت واحد مسكوني استفاده نكرده باشد. به عبارتی سبز بودن فرم ‹‹ج›› در استعلام از سامانه مربوطه ( موضوع ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی عرضه و تأمین مسکن )
متقاضی متأهل و یا سرپرست خانوار
زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل 35 سال سن
دارای حداقل 5 سال سابقه سکونت در پنج سال اخیر در شهر سنندج
در شهرهاي دیگر سابقه سكونت حداقل 5 سال در شهر جديد مورد تقاضا .و يا در شهر مادر ملاك است
نداشتن منع قانونی برای دریافت تسهیلات بانکی (نظیر چک برگشتی، تسهیلات معوقه و …)
توانایی تأمین هزینه ساخت مسکن ( مازاد بر تسهيلات بانكي )
امکان سپرده‌گذاری حداقل سي درصد هزينه ساخت مازاد بر تسهيلات بانكي، در خصوص متقاضيان واجد شرايط بر اساس اعلام دستگاه يا نهاد مربوطه
توانایی پرداخت اقساط ماهیانه بانکی تسهیلات دریافتی

دستورالعمل ثبت نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح مسکن ایثار
 
الف) شرایط ثبت نام
شرایط ثبت نام برای متقاضیان به شرح ذیل می باشد:
شرایط عمومی ثبت نام اولیه:
صرفا ثبت‌نام متقاضیان مرد مجرد دارای حداقل 23 سال تمام تا 45 سال تمام مجاز است.
نداشتن سابقه مالکیت مسکن و یا زمین با کاربری مسکونی براساس ضوابط ابلاغی وزارت راه و شهرسازی.
عدم استفاده از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیر دولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی (دارا بودن فرم “ج” سبز) از تاریخ 22/11/1357
تبصره : همسر متقاضی در زمان انعقاد قرارداد واگذاری واحد باید حائز شرایط قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، آئین نامه اجرایی قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن (فاقد مالکیت خصوصی و دارای فرم “ج” سبز) باشد.
دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا.
شرایط انعقاد قرارداد:
در اتصال کلیه متقاضیان ثبت نامی (اعم از متاهل و مجرد) به پروژه ها و انعقاد قرارداد واگذاری واحدها به متقاضیان ثبتنامی (اعم از متاهل و مجرد)، اولویت با متقاضیان متاهل میباشد و میان متقاضیان متاهل، اولویت با خانوادههایی ایثارگر و رزمنده و خانواده های که جمعیت بیشتری دارند. 
زمان اتصال متقاضی به پروژه و انعقاد قرارداد واگذاری واحد با متقاضی، و منوط به واریز سهم آورده ابلاغی به تعاونی و درج آن در سامانه می باشد. 
تعیین تکلیف متقاضی در صورت عدم ایفای تعهدات از جمله عدم واریز سهم آورده:
تبصره 1: ظرف مدت 6 ماه پس از لغو و ابطال ثبت نام متقاضی مجرد، متقاضی دیگری برای واگذاری واحد احداثی، از میان متقاضیان ثبت نام شده در سامانه و با اولویت متقاضیان ثبت نام شده متاهل، جایگزین می شود.
تبصره 2: در صورت عدم وجود متقاضی مطابق تبصره (1) اخیر، در صورت تمایل متقاضی مجرد، واگذاری واحد به ایشان مشروط به شرایط ذیل امکان‌پذیر می باشد:
– متقاضی مجرد باید کل بهای قدرالسهم زمین و هزینه احداث واحد مسکونی را به صورت نقدی و براساس قیمت کارشناسی روز با کسر اصل آورده متقاضی بپردازد.
-تسهیلات دریافتی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار محاسبه و تقسیط خواهد شد.
-متقاضی مجرد باید کل یارانه های پرداختی مشتمل بر تخفیف هزینه صدور پروانه، نظام مهندسی، انشعابات و… را به قیمت روز پرداخت نماید.
تبصره 3: در صورت عدم وجود متقاضی مطابق تبصره (1) و عدم تمایل متقاضی مجرد برای واگذاری واحد به ایشان مطابق تبصره (2)، سهم آورده پرداختی متقاضی مجرد پس از کسر سود ناشی از تطویل دوره مشارکت مدنی، عیناً به وی مسترد خواهد شد.
سایر موارد:
علاوه بر مورد تصریح شده در دستورالعمل حاضر، پنج گروه مجرد زیر نیز براساس ضوابط و مقررات موجود قبلی (آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی) امکان ثبت نام بدون شرط ارائه عقدنامه در هنگام انعقاد قرارداد واگذاری واحد را دارا هستند:
نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور
مردان مجرد بالای 45 سال
معلولین جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل 20 سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور
زنان بالای 35 سال سن
بیماران خاص بر اساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ب) مدارک مورد نیاز جهت احراز شرایط:
-بارگذاری تصویر کارت ملی متقاضی 
-بارگذاری تصویر شناسنامه متقاضی 
-بارگذاری تصویر گواهی سابقه سکونت در شهر محل تقاضا به شرح یکی از موارد زیر:
گواهی تحصیل متقاضی تا پیش از دوره دانشگاه
گواهی محل تحصیل متقاضی در دوره دانشگاه بعلاوه حداقل دو سال سابقه بیمه
مدارک مربوط به محل تولد(شناسنامه) متقاضی یا والدین متقاضی
جواز کسب شاغلین صنوف برای متقاضی یا والدین متقاضی
سابقه پرداخت بیمه برای متقاضی یا والدین متقاضی
گواهی اشتغال به کار از دوایر دولتی برای متقاضی یا والدین متقاضی
گواهی مبنی بر پرداخت مستمری بگیران و بازنشستگان یا والدین متقاضی
پروانه اشتغال به کار مهندسی، کاردانی و معماران تجربی برای متقاضی
تبصره 1: اخذ یک و یا ترکیبی از موارد فوق به گونه‌ای که مجموعاً مؤید سابقه سکونت مورد نیاز در شهر مورد تقاضا باشد، می‌تواند ملاک احراز سابقه سکونت متقاضی قرار گیرد.
تبصره 2: اجاره نامه به عنوان گواهی سابقه سکونت قابل قبول نمی باشد.
تبصره 3: از موارد فوق می توان جهت احراز سابقه سکونت تمامی گروه های مجرد استفاده نمود.