اساسنامه و آیین نامه ها

تعریف مجمع

تعریف مجمع

منظور از مجمع عمومی  جلسه ای است که حداقل سالی یک بار به طور سالیانه با حضور کلیه اعضاء یک تعاونی تشکیل می گردد و در صورت حضور نصف بعلاوه یک اعضاء در جلسه اول  رسمیت می یابد و تصمیمات آن برای هیات مدیره و مدیرعامل لازم الاجراء می باشد .

وظایف بازرسان

الف –  نظارت مستمر بر اداره امور تعاونی و تطبیق عملیات و معاملات انجام شده با اساس نامه و قوانین

ب –  رسیدگی به حسابهای مالی و گزارشات هیات مدیره و پاسخ به مجمع

ج – رسیدگی به شکایات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط

د –  تذکر کتبی تخلفات احتمالی در نحوه اداره تعاونی به هیات مدیره و مدیرعامل و تقاضای رفع نقص

وظایف مدیرعامل

الف –  پاسخ به اعضا تعاونی و پی گیری کارها

ب –  گزارش تراز نامه مالی و حساب سود و زیان به هیات مدیره و مجمع عمومی

ج –پیگیری خط مشی و برنامه ابلاغی مجمع تعاونی و هیات مدیره

لازم به ذکر است که اعضای هیات مدیره طی انتخاباتی با بررسی سوابق کاری شخصی دارای صلاحیت را برای مدت 3 سال به عنوان مدیر عامل انتخاب می نمایند .

د- مطابق تصویب مجمع عمومی عالیترین مرجع تصمیم گیری مدیر عامل می باشد و تمام اختیارات با ایشان بوده و دستورات ایشان برای همگی قابل اجرا می باشد.

وظایف هیئت مدیره

الف –  انتخاب مدیر عامل برای مدت 3 سال

ب –  رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره تراز نامه مالی و حساب سود و زیان و گزارش به مجمع عمومی

ج –پی گیری خط مشی و برنامه ابلاغی مجمع تعاونی

لازم به ذکر است که اعضاء هیات مدیره طی انتخاباتی که توسط مجمع عمومی برگزار می گردد انتخاب می شوند .

وظایف مجمع عمومی

الف –  انتخاب هیات مدیره و بازرسان

ب –  رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره تراز نامه و حساب سود و زیان

ج – تآیین خط مشی و برنامه تعاونی و سرمایه گذاری و اعتبارات

د – تصویب مقررات و دستور العملهای داخلی تعاونی

مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار و با حضور نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت می یابد

جهت تعیین تکلیف ،  برخی از موضوعات پروژه ها  اعضاء می توانند در شرایط خاص با درخواست از هیات مدیره یا بازرس اقدام به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده نمایند .

فرم ها

برای دانلود فرم وکالت به صورت فایل روی لینک زیر کلیک کنید

لینک 

فرم وکالت نامه حضور در مجمع شرکت تعاونی 

فرم وکالت نامه حضور در مجمع شرکت تعاونی  :   ……………………………………………………………   

     به استناد ماده 19 آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي  ( تبصره 3 ماده 33 قانون و مقررات بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران )

*************************************************************************

( بسمه تعالی )

 

هیأت مدیره محترم شركت  تعاونی  : ……………………………………………………………………

با سلام

    احتراماً اینجانب                                 داراي کدملی                                  فرزند               شماره تماس

به آقای /خانم                                       داراي کدملی                                  فرزند               شماره تماس

عضو/غیرعضو شرکت به عنوان نماینده قانونی خود وکالت با حق رأی میدهم تا با داشتن کارت ملی و این وکالتنامه در مجمع عمومی عادی / عادي به طور فوق العاده /  فوق العاده نوبت              روز                 مورخ              ساعت          شرکت نماید.

 

با تشکر و تقدیم احترام

 

نام ونام خانوادگی موکل                  

امضاء و اثر انگشت

 

نام ونام خانوادگی وکیل

امضاءو اثر انگشت

 

 

 

مهر و امضای شرکت تعاونی

————————————————————————————–

لطفاً جهت شرکت در مجمع ، این وکالتنامه و کارت ملی را به همراه داشته باشید ، در غیر اینصورت از ورود شما به مجمع جلوگیری خواهد شد.